സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Friday, December 12, 2014

കണ്ണീരോടെ വിട : ജ. വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്ക് സി.ജി.പി.എ.കേരളയുടെ ബാഷ്പാഞ്ജലി


No comments:

Post a Comment