സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Monday, April 28, 2014

Review of Rules 32,33 and 56 to 82 of CCS(Pension Rules)1972.

Review of Rules 32, 33 and 56 to 82 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972-suggestions  Called for by Department of Pension & Pensioners' Welfare.

Click Here

No comments:

Post a Comment