സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Saturday, May 13, 2017

REVISION OF PENSION OF PRE- 2016 PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT'S DECISION ON THE RECOMMENDATIONS OF THE SEVENTH CENTRAL PAY COMMISSION - REVISION OF PENSION OF PRE- 2016 PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS, ETC. 

No comments:

Post a Comment