സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Wednesday, February 24, 2016

MINUTES OF MEETING WITH JOINT SECRETARY(IC) WITH JCM STAFF SIDE

Minutes of the Meeting of Joint Secretary (IC) with the Members of the Staff-Side of the Standing Committee (National Council-JCM) held on 19.02.2016.

VIEW/DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment