സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Monday, January 18, 2016

Donation to render assistance to the flood victims

CGPA/KL/GL/2016                                                                               04-01-2016

To
The Joint Secretary and Treasurer
The Chief Minister’s Public Relief Fund
Finance Department
Government of Tamilnadu
Secretariat, Chennai – 600 009

Sub: Donation to render assistance to the flood victims
Sir,

                 We would like to express our deep felt sympathy to the flood victims of Chennai and adjoining areas in their trauma and agony caused due to the unprecedented natural disaster. We know that the need of the hour is to rehabilitate them at the earliest. To render possible assistance to the victims, we are sending herewith an SBI Multicity cheque for Rs. 1,00,000/- bearing No. 544351 dated 04-01-2016 drawn on SBI, Thrissur Town Branch, Kerala in favour of Tamilnadu Chief Minister’s Public Relief Fund.

                 Kindly send us a formal receipt for the amount at the earliest.

Thanking you,                                                                                 yours faithfully,


Encl: As above                                                                            T.I. SUDHAKARAN
GENERAL SECRETARY

Copy to: Smt. Vandana Sharma, Joint Secretary (Pension), Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension & Pensioners’ welfare, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi -110 003 – For kind information

No comments:

Post a Comment