സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Tuesday, November 25, 2014

26TH MEETING OF SCOVA

26th meeting of Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) scheduled to be held in the month of January, 2015 under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State in the Ministry of Personnel, Pubic Grievances & Pensions.
222

No comments:

Post a Comment