സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Wednesday, August 13, 2014

PRE- RETIREMENT COUNSELLING WORKSHOP

The Department of Pension and Pensioners Welfare is organizing a Pre-retirement counselling workshop on 27th August, 2014 from 2.00 PM to 5.00 PM in the Conference Room of Department of Administrative Reforms, 5th Floor, Sardar Patel Bhawan, New Delhi.

No comments:

Post a Comment