സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Friday, January 31, 2014

DEARNESS RELIEF FROM 1-1-2014 IS 100%

According to a press release issued by the Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment the All-India CPI-IW for December, 2013 declined by 4 points and pegged at 239(two hundred and thirty nine)
THE DEARNESS RELIEF FROM 1-1-2014 IS 100%


1 comment:

  1. Mohanan A.R.MenonApril 7, 2014 at 8:23 PM

    Sanction of DR to Pensioners not seen issued by GOI till date eventhough the orders granting DA to govt servants were issued last week. What is the present position for retrospective effect from 1-1-2006 to the stepping up of pension of pre-2006 pensioners ? .

    ReplyDelete